February 04, 2023, 02:27:16 AM

Author Topic: City Management การจัดการเมือง  (Read 3453 times)

Offline nanasuyoru

 • หน่วยทับถมมืออาชีพ
 • GT Members
 • B-rank Pilot
 • *
 • Posts: 230
 • สะเออะ ระราน ยุแยง ดราม่า
 • Awards Win >= 300 Turn used >= 15000 Level >= 145 Write a decent guide
  • View Profile
  • Awards
 • Achievement Points: 30

คำสั่งต่างๆบนหน้า Manage City


หน้าต่าง Manage City จะอยู่ภายใต้แถบ City & Robot ซึ่งการจัดสรรพื้นที่นี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถทำอันดับได้สูงๆ โดยรายละเอียดของคำสั่งต่างๆมีดังนี้


Expand City
________________________________________________________________________________________

เป็นการเพิ่มพื้นที่ของเมืองเรา โดยที่เราสามารถระบุได้ว่า จะทำการสำรวจหาพื้นที่เพิ่มกี่ Turn โดยปริมาณของพื้นที่ที่จะสำรวจได้นั้น จะลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งจะมีบอกปริมาณพื้นที่ที่สามารถทำการสำรวจได้ไว้ด้วย

ตัวอย่าง
: แปลว่า ทำการสำรวจ 1 turn จะได้รับพื้นที่ 19 เอเคอร์

Manage City

พื้นที่ที่เราได้มาจากการสำรวจนั้น จะเป็น Free acre หรือที่เรียกกันว่าพื้นที่ว่างทั้งหมด ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลย ดังนั้น หลังจากทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มจนถึงปริมาณที่เราต้องการแล้ว ก็ทำการจัดสรรพื้นที่เป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆตามที่เราต้องการ โดยเข้าไปในแถบด้านบนที่ชื่อ [City & Robot] -> [Manage City] ซึ่งจะมีหน้าตาตามรูปด้านล่างนี้Free acres 0/1657 : มีพื้นที่ว่างเป็นจำนวน 0 เอเคอร์จากพื้นที่ทั้งหมด 1657 เอเคอร์
Current size : ปริมาณของสิ่งก่อสร้างนั้นๆที่เรามีอยู่
Wanted size : ปริมาณของสิ่งก่อสร้างนั้นๆที่เราต้องการ

วิธีการจัดสรรพื้นที่นั้น ให้เราใส่ปริมาณของสิ่งก่อสร้างที่ต้องการแต่ละชนิดลงในช่อง Wanted size แล้วจึงกดค่อยปุ่ม Build เช่น ถ้ามีพื้นที่ทั้งหมด 1800 ก็ให้ใส่ปริมาณสิ่งก่อสร้างแต่ละชนิดให้รวมกันได้ 1800 แล้วจึงกดปุ่ม Build ปริมาณสิ่งก่อสร้างที่เราไม่ได้จัดสรรจะอยู่ในสถานะ Free acre ดังนั้นจึงควรที่จะจัดสรรให้หมด
โดยแรกเริ่มมานั้น จะเสีย 1 เทิร์นในการจัดสรรพื้นที่ และหากมีการปรับแก้ครั้งที่สองโดยที่ยังไม่ครบ 20 ชม. จะเสีย 50 เทิร์น ต่อครั้ง (ถ้าเป็น Premium User จะเสีย 25 เทิร์น) และเริ่มนับไปอีก 20 ชม. ถึงจะเสียแค่ 1 เทิร์น (เทิร์นที่เสียในการปรับแก้จำนวนสิ่งปลูกสร้าง ยังฟื้น HP/EN และให้เงินตามปกติ) โดยบนหน้า Manage City จะมีบอกเวลาที่เราทำการจัดสรรครั้งสุดท้ายระบุไว้ให้เห็น รวมถึงจำนวนเทิร์นที่ต้องใช้ในการจัดสรรด้วย

ประเภทของสิ่งก่อสร้างRepair site

    ทำหน้าที่ฟื้นฟูเลือดให้กับหุ่นของเรา ซึ่งปริมาณการฟื้นค่า HP จะเท่ากับ Repair site x 2 / 3 ต่อหนึ่งเทิร์นที่ใช้ โดยการใช้ Turn ทุกรูปแบบ จะได้รับการฟื้นคืนค่า HP เสมอ ยกเว้นการสั่งโจมตีหุ่นตัวอื่น และการใช้คำสั่ง Special Upgrade


Trade center


    ทำหน้าที่เพิ่มเงินให้กับเรา โดย Trade center 1 เอเคอร์ จะให้เงินเรา 1 credit ต่อหนึ่งเทิร์นที่ใช้ โดยการใช้ Turn ทุกรูปแบบ จะได้รับเงินเพิ่มเสมอ ยกเว้นการสั่งโจมตีหุ่นตัวอื่น และการใช้คำสั่ง Special Upgrade


ข้อควรจำ : ปริมาณเงินที่จะได้รับต่อ 1 Turn จะถูกจำกัดไว้มากที่สุดเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่เรามี ดังนั้น หากเรามีพื้นที่ 2,000 เอเคอร์ และมี Trade center 1,500 เอเคอร์ เราก็จะได้เงินเพียง 1,000 credit ต่อ 1 Turn เท่านั้นข้อควรระวัง : จำนวนเงินที่เราได้รับต่อเทิร์นจะมีค่าเท่ากับ Trade Center - Radar ดังนั้นจึงควรคิดให้ดีก่อนที่จะสร้าง Radar


Power plant

    ทำหน้าที่ฟื้นฟู EN ให้กับหุ่นของเรา ซึ่งปริมาณการฟื้นค่า EN จะเท่ากับ Power plant / 10 ต่อหนึ่งเทิร์นที่ใช้ โดยการใช้ Turn ทุกรูปแบบ จะได้รับการฟื้นคืนค่า EN เสมอ ยกเว้นการสั่งโจมตีหุ่นตัวอื่น และการใช้คำสั่ง Special Upgrade


Research Center


    ทำหน้าที่เพิ่ม Research Point โดยเมื่อสะสมได้ครบตามจำนวน ก็จะเพิ่มระดับของ Research Level ได้ โดย Research Level ทำหน้าที่เป็นตัวคูณคะแนนที่ได้จาก Team Battle โดยสูตรของการคูณ สามารถอ่านได้ในกระทู้ Team Battle Tutorial ครับ


    ค่า Research Point ที่จะได้ต่อ 1 เทิร์นจะแตกต่างกันไปตามปริมาณพื้นที่ที่มี
    เมื่อพื้นที่ > 10000 ค่าของตัวหารจะเท่ากับ 14
    เมื่อพื้นที่ > 7000 ค่าของตัวหารจะเท่ากับ 16
    เมื่อพื้นที่ > 5000 ค่าของตัวหารจะเท่ากับ 18
    เมื่อพื้นที่ > 2000 ค่าของตัวหารจะเท่ากับ 20
    เมื่อพื้นที่ < 2000 ค่าของตัวหารจะเท่ากับ 25


    สูตรคือ เอาจำนวน Research Center หารด้วยตัวหาร เศษมากกว่า 0.5 ก็ปัดขึ้น เศษน้อยกว่า 0.5 ก็ปัดลง
    เมื่อเลเวลสูงขึ้น ค่า Research Point ที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้น

ข้อควรจำ : Research Level และ Research Point จะไม่ถูก reset จนกว่าจะจบซีซั่น


Factory


    ทำหน้าที่ลดราคาของ Item โดยสูตรคำนวณของราคา Item ที่ลดลงไปคือ Factory x 100 / พื้นที่ทั้งหมดของเรา (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์) แต่จะถูกจำกัดให้ส่งผลสูงสุดที่ 50%

    ตัวอย่าง : Item ราคาสุ่ม 8000-10000 หากมีพื้นที่ 1,000 และมี Factory อยู่ 100 ซึ่งก็คือ 10% ของพื้นที่ทั้งหมด ราคาของ Item ก็จะลดลงไปอยู่ที่ 7200-9000
« Last Edit: November 26, 2012, 03:41:07 PM by Vincent »